V Bartoszycki Jarmark Rękodzieła


V Bartoszycki Jarmark Rękodzieła

W tym roku gościliśmy wraz z Gabrysią i lalkami na V Bartoszyckim Jarmarku Rękodzieła z okazji Międzynarodowych Dni Bartoszyc 4-5 czerwca 2016.